Sector specifiek

Gemeenten & semi-overheidsinstanties

In het teken van de burger, dat is waar de processen voor moeten zorgen. Met sterke referentiemodellen kunnen we ervoor zorgen dat de processen op een efficiënte en effectieve (digitale) wijze de primaire taak ondersteunen.

Processen binnen de gemeente

Gemeenten en semioverheden zijn gebaat bij voorspelbaarheid en een reproduceerbaar resultaat. Door de maatschappelijke functie is de dienstverlening en de gelijke behandeling cruciaal. Procesgestuurd werken vormt een basis om tot een (reproduceerbaar) duidelijk resultaat te komen. Het zorgt voor het vastleggen en beheersen van verantwoordelijkheden en relaties.

 

Gemeenten en semioverheden zijn, naast de maatschappelijke functie, verplicht transparant te zijn over de uitvoering van bedrijfsprocessen. Wettelijke kaders, normeringen en audits zorgen ervoor dat overheden kunnen bewijzen dat ze voldoen aan de gestelde kaders. Het beheersen van je processen zorgt ervoor dat je kan voldoen aan de verplichtingen.

 

Maar… leuk en aardig; maatschappelijke functie, reproduceerbaar resultaat, transparantie etc. Processen binnen de (semi)overheid moeten geen papieren acquisitie zijn. Process Masters zorgt voor proces oplossingen die bijdragen aan de organisatie! Dit betekent dat we een 80 – 20-verhouding proberen aan te houden. Dit resulteert in 20% van de tijd ontwerpen en tekenen en 80% van de tijd bezig zijn met de implementatie en begeleiding van de organisatie.

Klaar voor de volgende stap?

Wij zorgen ervoor dat jij in control bent. Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op of bel onze architect!